P&A Thrax s. r. o.

P&A Thrax s. r. o. je výrobcem sportovní suplementace, výrobků zdravé výživy, doplňků a náhražek stravy pro osoby s omezením příjmu potravy, pro seniory. Nabízí také komplexní asistenci při vytváření nových brandů pro své zákazníky.

P&A Thrax s. r. o. je sociálním podnikem. Byl založen v roce 2011 a ve svých počátcích se zabýval pořádáním sportovních akcí a lekcemi zumby, což v dalším vývoji vedlo k prodeji sportovní a zdravé výživy. Podnik navázal spolupráci s Janem Kubíkem, profesionálním kulturistou a Mistrem Evropy roku 2005 a společně založili značku Jan Kubík Nutrition. Začali vyvíjet produkty, sportovní suplementy, pro sportovce a další upřednostňující trendový zdravý životní styl.

V roce 2017 podnik zahájil vlastní výrobu díky realizaci projektu Výroba doplňkové výživy pro sportovce, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003864. Díky realizaci projektu získali pracovní místo 4 dlouhodobě nezaměstnaní lidé s kumulací různých sociálních hendikepů.

Finanční prostředky poskytl Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

Sociální podnik je členem Klastru sociálních inovací a podniků SINEC

https://www.klastr-socialnich-podniku.cz/

Sociálnímu podniku poskytl dotaci také Moravskoslezský kraj prostřednictvím Klastru sociálních inovací a podniků SINEC a to na vybavení provozovny v Krnově a jako příspěvek na nákup plnicí linky do provozovny v Hlince.

 

Sociální podnik se zavazuje dodržovat zásady principů sociálního podnikání.

Společensky prospěšný cíl

Společensky propsěšným cílem sociálního podniku je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, konkrétně dlouhodobě nezaměstnaných osob, které jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 12 měsíců a osoby se zdravotním postižením ve všech stupních invalidity.

Sociální prospěch

Sociální podnik bude vždy zaměstnávat alespoň 40% svých zaměstnanců z uvedených cílových skupin a bude podporovat jejich pracovní rozvoj a potenciál. Zavazuje se k účasti svých zaměstnanců na směřování a rozvoji podniku.

Ekonomický prospěch

Sociální podnik se zavazuje alespoň 70% zisku generovaného ze svých podnikatelských aktivit reinvestovat do rozvoje sociální podniku a usilovat o ekonomickou udržitelnost podniku.

Environmentální prospěch

Sociální podnik se zavazuje ve všech svých činnostech dodržovat ekologické zásady – třídit odpad, využívat úsporné zdroje energie, efektivně nakládat s obaly, se spotřebním materiálem a energiemi.

Místní prospěch

Sociální podnik se orientuje na místní a regionální potřeby Bruntálska, Krnovska a Ostravska a i v dalších oblastech Moravskoslezského kraje a přednostně využívá místní zdroje v podobě zaměstnávání místních obyvatel. Podnik se zavazuje participovat na rozvoji regionů a podporovat smysl pro sociální zodpovědnost místních a regionálních aktérů (veřejné instituce, školy, soukromé podnikatelské subjekty, poskytovatelé sociálních a návazných služeb, neziskové organizace).